FANDOM


Vikingové byli mořeplavci a nájezdníci ze Skandinávie. Plavili se na rychlých lodích, a tak mohli překvapit své cíle. V roce 793 vyplenili Lindisfarnský klášter v Northumbrii (Británie) a v letech 856857 Paříž. Na konci 9. století se Vikingové usadili v Británii, Irsku a Francii, ale také na Faerských ostrovech v Grónsku a Islandu. Podařilo se jim doplout dokonce až k Severní Americe, avšak neusadili se zde.