FANDOM


Sergej Juljevič Vitte (18491915) byl ruský politik, ministr dopravy a financí Ruského impéria.

Pocházel ze zchudlého pobaltského šlechtického rodu. Vystudoval matematiku na univerzitě v Oděse a poté pracoval jako úředník u Jihozápadní železniční společnosti. Služebním postupem se dostal na místo vedoucího oddělení dopravy na příslušném ministerstvu a následně ho car Alexandr III. jmenoval ministrem dopravy. Poté v letech 18921903 byl ministrem financí. Zde se pokoušel reformovat ruskou ekonomiku podle západních zdrojů, avšak jeho politika byla velmi tíživá pro drobné rolnictvo. Roku 1903 byl odvolán carem Mikulášem II. V roce 1905 se stal prvním ministerským předsedou Ruska, avšak s malými pravomocemi, takže nemohl příliš ovlivňovat politické dění. Přesto byl pro své údajné demokratické smýšlení v květnu 1906 odvolán.