FANDOM


Marcus Maecelius Flavius Esparcius Avitus, zkráceně jen Avitus, byl západořímský císař vládnoucí v letech 455456.

Původem ze zámožné galské rodiny, vystudoval Avitus práva a působil jako úředník. Poté se však stal prefektem pretoriánů a za císaře Petronia Maxima velel pohraniční armádě, snažící se zabránit proniknutí Alemanů a Franků za Rýn. Byl to on, kdo přesvědčil vizigótského krále Theodoricha k účasti spojených římsko-gótských vojsk v bitvě na Katalaunských polích roku 451. Po Petroniově smrti se 9. července 455 v Ugernu (dnes Beaucaire ve Francii) prohlásil císařem. Získal podporu Vizigótů, uznal jej i východořímský císař Marcianus. Neustávající loupežné nájezdy Vandalů vyřešil jmenováním germánského válečníka Ricimra novým velitelem vojsk. Ten pak Vandaly porazil v námořní bitvě u Korsiky. Avitus mezitím úspěšně bojoval v Panonii. Přes tyto úspěchy však Řím nebyl spokojen s jeho vládou a senát s pomocí Ricimra zbavil Avita vlády. Později se Avitus stal biskupem v Piacenze.

Zdroje Editovat

  • PETRÁŇ, Zdeněk; FRIDRICHOVSKÝ, Jiří. Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí. Praha : Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-267-4. s. 335-336.