FANDOM


Kristian Doppler (18031853) byl německý fyzik a matematik, profesor matematiky na technice v Praze a univerzitě ve Vídni. Zajímal se především o akustiku a optiku, navrhl optický dálkoměr. Je autorem tzv. Dopplerova principu - podle něj vnímá pozorovatel, blíží-li se k němu zdroj hluku, kmitočet vyšší, a vzdaluje-li se, kmitočet nižší, než je kmitočet onoho zdroje. Dtejně to platí o pohybu pozorovatele vůči zdroji hluku, který je v klidu.

Zdroje Editovat

  • JÜRGENS, Hans Peter. Všechny lodě plují k břehům. Praha : Olympia, 1981. 239 s. ISBN 27-008-81.

[[Kategorie:]]