FANDOM


Itálie je jihoevrospký stát rozkládající se na Apeninském poloostrově a v Popádí. Zřízením se jedná o republiku. Hlavním městem je Řím. Sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Slovinskem a San Marinem.

Vznikla roku 1861 sjednocením většiny poloostrova jako Italské království pod vládou dynastie Savojských, vládců Sardinského království, hlavní síly při sjednocování Itálie. V roce 1866 bylo k Itálii připojeno Benátsko a roku 1871 byl anektován Papežský stát a hlavním městem se stal Řím. Itálie se účastnila jak první (vstup na straně Dohody roku 1915), tak druhé světové války (vstup na straně Osy roku 1940). Roku 1946 zanikla monarchie a byla nahrazena republikánským zřízením.