FANDOM


Francie je západoevropský stát. Státním zřízením se jedná o republiku. Je členem NATO a EU. Hlavním městem je Paříž. Sousedí s Belgií, Lucemburskem, Německem, Švýcarskem, Itálií, Monakem, Andorrou a Španělskem.

Francouzské království vzniklo vývojem ze západní části rozdělené Franské říše (843). Od roku 987 zde vládla dynastie Kapetovců a poté její vedlejší větve (Valois, Orléans a Bourboni). Monarchie trvala až do roku 1792, kdy byla smetena revoluční vlnou. Po krátkém republikánském zřízení se moci chopil generál Napoleon Bonaparte a roku 1804 nastolil císařství. Po značných úspěších na bitevním poli připojila Francie k sobě území dnešní Belgie a levý břeh Rýna. Po Napoleonově porážce u Waterloo v roce 1815 nastala restituce Bourbonů. Ty nahradil po revoluci z roku 1830 rod Orléanských, kteří panovali ve Francii v osobě Ludvíka Filipa do roku 1848. Poté se Francie stala opět republikou, s vyjímkou let 18521871, kdy se Napoleonův synovec nechal prohlásit císařem jako Napoleon III. a tím založil tzv. druhé Francouzské císařství. Po porážce od německých států v prusko-francouzské válce z roku 1871 císařství padlo a byla nastolena třetí Francouzská republika. Francie se účastnila jak první, tak druhé světové války.