FANDOM


Bádensko bylo historické území v dnešním Německu při řece Rýn. Původně se jednalo o vévodství, které vlastnil rod Zähringenů. Roku 1362 bylo povíšeno na markrabství a v roce 1806 na velkovévodství. Roku 1871 se stalo součástí Německého císařství, bádenský velkovévoda si však jako ostatní členské státy ponechal omezenou suverenitu. Bádenské velkovévodství definitivně zaniklo roku 1918, kdy byla v Německu svržena monarchie. Později na jeho území vznikla spolková země Bádensko-Württembersko.

Související články Editovat