FANDOM


Bádensko bylo historické území v dnešním Německu při řece Rýn. Původně se jednalo o vévodství, které vlastnil rod Zähringenů. Roku 1362 bylo povíšeno na markrabství a v roce 1806 na velkovévodství. Roku 1871 se stalo součástí Německého císařství, bádenský velkovévoda si však jako ostatní členské státy ponechal omezenou suverenitu. Bádenské velkovévodství definitivně zaniklo roku 1918, kdy byla v Německu svržena monarchie. Později na jeho území vznikla spolková země Bádensko-Württembersko.

Související články Editovat

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki