FANDOM


Sir Arthur John Evans byl britský archeolog. Zabýval se vykopávkami na Krétě. Zde odkoupil oblast, o níž předpokládal, že se zde nachází palác bájného krále Mínoa. Za svou čtyřicetiletou práci se mu podařilo objevit královský palác v Knóssu a nalézt hlíněné tabulky se starokrétským písmem.