FANDOM


Říše římská je označení pro stát, který vznikl v Itálii a jehož hlavním městem byl Řím.

Původně byl Řím pouhým nevelkým opevněným městem, chránícím brod přes řeku Tiberu. Římu v tomto období vládli králové, kteří byli ale vyhnáni a z Říma se stala republika. Roku 270 p. n. l. ovládli Římané veškeré území jižně od řeky Arno. V následných Punských válkách vedených proti Kartágu získal Řím území Sicílie, Hispánie a Severní Afriky. Rozmach pokračoval a v době pádu Kartága obsadila římská vojska také Řecko a západní Anatolii.

Punské války Editovat

Občanské války Editovat

Principát Editovat

Druhý triumvirát se rozpadl a proti sobě stáli Oktavián a Marcus Antonius. Po skandálu s Antoniovou závětí, ve které odkazoval veškerý svůj majetek potomkům, které měl s egyptskou královnou Kleopatrou, se Oktavián chopil iniciativy. Roku 32 p. n. l. porazil jeho generál Marcus Agrippa spojenou egyptsko-antoniovskou flotu, čímž uštědřil Antoniovi tvrdý úder. Oktavián triumfálně vpochodoval do Egypta a Marcus Antonius s Kleopatrou raději zvolili sebevraždu.

Vítězný Oktavián se prohlásil princeptem, prvním občanem Říma. Díky hromadění funkcí se stal neomezeným pánem Říma, avšak senátu stále ponechal některé pravomoce, aby tak udržel zdání svobodné republiky. Roku 27 p. n. l. prohlásil senát Oktáviána za Augusta (vznešeného).

Dominát Editovat

Za císaře Diokleciána došlo k rozdělení říše, impérium měli odteď spravovat dva augusti a k ruce jim měl být každému jeden caesar.

Zánik Říše římské Editovat